Thollef Thorsnes

 

Hjem Om Tollef Thorsnes Undervisning Utstillinger Utsmykninger Bøker & Artikler Filmer Galleri Kontakt
                 

Bøker og artikler i utvalg

2021
Artikkelen ArtClimateRoad and Revelations: Wood textures and experiential metaphors i i tidsskriftet Multimodality & Society Vol 1 issue 4, Desember 2021

2019
Vitenskapelig artikkel, no mercy no dignity i boken Menneskeverd – en utfordring for skole og samfunn, Cappelen Damm akademisk

This chapter discusses questions of dignity and mass migration addressed during the process of the making of a temporary art installation. The installation is located at «Ål kyrkje», a church in Hallingdal in Norway. As the writer of this chapter I am both an artist making the installation and a researcher on my own art work. The chapter starts with an introduction to the concept «dignity» and a presentation of my understanding of the concept as open, dynamic and living. Different cultures and organizations assign different meanings to the concept of dignity. In my opinion, it is important to be aware of these differences in understanding, and to try to find ways to communicate them openly and through dialog. Social semiotic theory is based on an understanding that all communication is social. This theory acknowledges the importance of roles that both the context and all the participants have in the communication. The main purpose of this chapter is to explore how I can make an art installation that does not give specific answers, but initiate visitors’ experiences, dialogues, reflections and new questions about mass migration and dignity.
Klikk her for å laste ned artikkelen
Klikk her for hele boken

2018
Artikkelen Multimodalitet og mening i kunst og design i tidsskriftet Kunsthåndverk nr. 4 2018, i samarbeid med førsteamanuensis Aslaug Veum

2018
Vitenskapelig artikkel, Opplysning eller lampefeber, i tidsskrift for Praktisk teologi nr. 1 2018 sammen med førstelektor Jan Terje Christoffersen.

2018
Fagboken Multimodalitet i skapende arbeid på Galleberg forlag våren 2018 i samarbeid med førsteamanuensis Aslaug Veum.

2015
Boken Tresløyd og multimodal skapende praksis Abstrakt forlag

2015
Notat fra reparasjonen av Gunnar S. Gundersens skulptur Tønsberg Tønne

2014
Utstillingskatalogen Essensielle Brikker

2012
Boken Tresløydhistorie, fra hendig til unyttig? Abstrakt forlag

2011
I denne linken finner du 5 bøker om mitt kunstnerskap de ti seneste årene.

2011
Artikkelen Lærebøker i tresløyd anno 1900 i "Norsk lærebokhistorie III, en kultur og danningshistorie" Novus forlag

2009
Artikkelen Grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk i ”Grunnleggende ferdigheter i alle fag” Universitetsforlaget

2009
Artikkelen Studier i tredimensionell form i ”Estetiske lærprocesser” på Studentlitteratur AB

2008
Artikkelen Enlighetened by the tree i ”Design for learning” Designdidaktikk, Universitetet i Stockholm

2001
Artikkelen Lærebøker i kunst og håndverk i ”Fokus på pedagogiske tekster 4, redigert av Dagrun Skjelbred og Staffan Selander” 

2000
Rapporten Tredreiing i store format rapport nr. 6, år 2000 i skriftserien på Høgskolen i Vestfold

1998
Fagboken Kunst og håndverk, en visualisert innføring på Abstrakt forlag

 

 


© 2020 Tollef Thorsnes. All Rights Reserved.
Hjem | Om Tollef ThorsnesUndervisning | UtstillingerUtsmykninger | Bøker & artikler | FilmerGalleri | Kontakt
Laget av Lundh Media