Thollef Thorsnes

 

Hjem Om Tollef Thorsnes Undervisning Utstillinger Utsmykninger Bøker & Artikler Filmer Galleri Kontakt
-------------------
             

Om meg

Jeg er født i 1965 og oppvokst på Tåsen i Oslo i en ”byggfamilie”, bestående av snekkere, tømrere, byggmestere, ingeniører og arkitekter gjennom generasjoner. Som minstegutt slapp jeg ”fri” fra mye plikt- og nyttearbeid, og fikk leke i snekkerverkstedet, noe som ga mening og glede. Siden har jeg arbeidet billedlig, gjerne med tre som materiale. Nå er jeg dosent i kunst og håndverk og arbeider på Høgskolen i Buskerud og Vestfold hvor det er mulig å kombinere egen fagutvikling med undervisning.

Dosent er en tittel på høyeste nivå i universitet- og høgskoler, på linje med professor. For å oppnå dette, vurderte en kommisjon blant annet mitt kunstneriske arbeid. Kommisjonen besto av tre personer med toppkompetanse, en fra Universitetet i Stockholm, en fra Kunsthøgskolen i Oslo og en fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. De laget en kommisjonsvurdering (april 2013) og nedenfor følger noe fra oppsummeringene og konklusjonene om mitt kunstneriske arbeid:
Thorsnes dokumenterer en omfattende faglig virksomhet med utvikling av egne former, hovedsakelig utført i tre av mange slag og ved hjelp av ulike teknikker. Han behersker sitt materiale og håndverk og kan vise til en bred produksjon innenfor det trefaglige feltet, som spenner fra avansert håndverksfaglig praksis(båtbygging), unikadesign(møbler), til frittstående objekter kunsthåndverk og installasjoner. Hans kompetanse inkluderer utvelgelse av nødvendig materiale i naturen, design av møbler tilpasset sted (kirkerom) og brukere (spesielt barn), liturgiske objekter (døpefont, alterbord, -benk og –elementer), samt utsmykkende objekter med og uten bruksfunksjoner. I tillegg behersker han sveising av stål, tørrmuring med mer. I samarbeidsprosjektet «Åpenbaringer fra en eselmesse» går Thorsnes nye veier der hans objekter tas i bruk på nye måter. Lysgloben i Nøtterøy kirke er original og innebærer en etterlengtet designmessig fornyelse innen sin sjanger.
Thorsnes styrke ligger i hans håndverksferdigheter og produksjon av objekter med bruksfunksjon til kirkerom. På sitt beste er han dristig, nyskapende og har form, koloritt og ornamenter på plass. Han anvender og videreutvikler flere tradisjoner som han smelter sammen: a) tradisjonelle objekter og form (krukke, urne, skap) b) kirkelige bruksgjenstander som kalk og paten (benkevanger med mer) og c) bruken av tre som materiale. Hans arbeid viser en avklaring av form og virkemidler som lover godt for hans fremtidige arbeid.

Klikk her for å lese mer om tankene bak det kunstneriske arbeidet.

CV Tollef Thorsnes.

 


© 2010 Tollef Thorsnes. All Rights Reserved.
Hjem | Om Tollef ThorsnesUndervisning | UtstillingerUtsmykninger | Bøker & artikler | FilmerGalleri | Kontakt
Laget av Lundh Media