Thollef Thorsnes

 

Hjem Om Tollef Thorsnes Undervisning Utstillinger Utsmykninger Bøker & Artikler Filmer Galleri Kontakt
                 

Utsmykning Nøtterøy Kirke 2012

Lysglobe
For den som ønsker litt mer generell informasjon om Nøtterøy kirke, om menighetsrådet og estetikkutvalget, se gjerne utsmykningene fra 2009 og 2011. Nå har estetikkutvalget og menighetsrådet også arbeidet aktivt med en ny lysglobe. Det var blant annet behov for at barn enkelt og selvstendig skulle kunne tenne lys i en globe, noe som er vanskelig med den høye som finnes i kirken fra før. Den lever videre som et godt integrert objekt i våpenhuset.

Som kunstner har jeg i tillegg tenkt at globe er et verdensomspennende begrep, at det som skjer ved lystenning og bønn til Gud er en bønnereise for verden og i verden. Derfor har jeg formet globen både som et hjul, hvor alle steinene til sammen utgjør hjulet og gjør reisen mulig, og som et kompass, hvor de ulike korsene midt i globen peker til alle verdens hjørner.

Valget av kleberstein henger sammen med døpefonten, som er av samme materiale. I kristen tro gir dåpens under åndelig kraft, og utrykkes ofte med tegn knyttet til vinger, luft og ild. Åndens kraft kjennetegnes blant annet ved fredsommelighet, tålmodighet, rettferdighet og håp. Lyssteinene kan assosieres med dette, - de kan være byrder, de kan være hjørnesteiner, de kan være brosteiner.

Ved ulike anledninger kan det å spre steinene ut i kirkerommet fungere som et bilde på mennesker som skaper lys. Steinene kan samles i formasjoner/grupper, eller de kan plasseres enkeltvis. En tilbakeføring av alle lyssteinene til globen kan f.eks skje under sang og bønn. Disse vil da utgjøre en form som ofte oppfattes som uendelig og hellig, sirkelen.
 

 


© 2010 Tollef Thorsnes. All Rights Reserved.
Hjem | Om Tollef ThorsnesUndervisning | UtstillingerUtsmykninger | Bøker & artikler | FilmerGalleri | Kontakt
Laget av Lundh Media