Thollef Thorsnes

 

Hjem Om Tollef Thorsnes Undervisning Utstillinger Utsmykninger Bøker & Artikler Filmer Galleri Kontakt
                 

Fornying av kirkerommet i Solvangkirken

Dette kunstprosjektet fra 2004, fornying av kirkerommet i Solvangkirken i Tønsberg, er det største oppdraget jeg har hatt. Det innebar alt fra formgiving til prosjektering og utførelse.

I prosjektet samarbeidet jeg tett med en gruppe oppnevnt av Tønsberg menighet og fagrådet for kirkekunst i Tunsberg bispedømme. Vi konsulterte blant annet arkitekt og kirkekonsulent Arne Sæther, og billedkunstner  og dr. ing. Grete Refsum.

Samtaler og  ideutvikling i prosessen knyttet seg til forholdet mellom helhet og deler, alt fra rom og liturgi, til liturgiske møbler og utsmykning. Jeg har vært opptatt av å skape et rom for undring og nære sansbare opplevelser, så vel for barn som for voksne. "Hud" har vært et stikkord. Bruk av lys, vann, tre, stein og stål har stått sentralt i den forbindelse.

 

 


© 2010 Tollef Thorsnes. All Rights Reserved.
Hjem | Om Tollef ThorsnesUndervisning | UtstillingerUtsmykninger | Bøker & artikler | FilmerGalleri | Kontakt
Laget av Lundh Media