Thollef Thorsnes

 

Hjem Om Tollef Thorsnes Undervisning Utstillinger Utsmykninger Bøker & Artikler Filmer Galleri Kontakt
                 

Hadsel og Gildeskål 2022

 

ARTICulation of faith

Hadsel og Gildeskål kirkesteder er valgt ut til pilotprosjekter for videreutviklingen av Pilegrim i Nord, og som en del av satsningen mot Bodø som europeisk kulturby i 2024. Stedsutvikling gjennom kunst og kultur står sentralt i arbeidet. Jeg ble invitert til å samarbeide med lokale kulturkrefter for å arbeide med hendelser som kan bidra til dette. I Hadsel og Gildeskål arbeidet jeg en uke på hvert sted, og samarbeidet om å lage kunst - og kulturarrangementer i helgene. Kunnskapsutvikling om tverrfaglig samarbeid, samskaping, kunst - og kunstformidling var også en del av innholdet. Dette er relevant kunnskap for Hadsel og Gildeskål kirkesteder i videre arbeid mot å være stoppesteder for kunst - og kulturformidling.

 


© 2022 Tollef Thorsnes. All Rights Reserved.
Hjem | Om Tollef ThorsnesUndervisning | UtstillingerUtsmykninger | Bøker & artikler | FilmerGalleri | Kontakt
Laget av Lundh Media