Thollef Thorsnes

 

Hjem Om Tollef Thorsnes Undervisning Utstillinger Utsmykninger Bøker & Artikler Filmer Galleri Kontakt
                 

Utstilling i Galleri Backer 2012

 

Galleri Backer er et galleri på Høgskolen i Vestfold. Kurator Tone Lyngstad Nyaas fra Haugar Vestfold Kunstmuseum åpnet utstillingen. Hun fremhevet positivt de sosiale og relasjonelle aspektene i mitt kunstneriske arbeid. I tillegg pekte hun på at forflytningen av endel arbeider fra stedsspesifikke prosjekter til gallerirommet representerte et nytt og godt perspektiv. Arbeider som for eksempel i et kirkerom legger opp til å kunne fungere som en del av de liturgiske handlingene, frigjøres fra dette i et gallerirom. Derved fremtrer arbeidene fri fra denne konteksten, og gir mottakerne åpnere innganger. Samtidig ble gallerirommet også her brukt som et sosialt og relasjonelt rom, blant annet ved at det er mulighet for interaktiv deltakelse.

 

 

 

 


© 2010 Tollef Thorsnes. All Rights Reserved.
Hjem | Om Tollef ThorsnesUndervisning | UtstillingerUtsmykninger | Bøker & artikler | FilmerGalleri | Kontakt
Laget av Lundh Media