Thollef Thorsnes

 

Hjem Om Tollef Thorsnes Undervisning Utstillinger Utsmykninger Bøker & Artikler Filmer Galleri Kontakt
                 

Utstilling i Gullaug kirke 2015

Dette prosjektet handler om markering av st. Hallvard og pilegrimsvandring i Asker, Røyken og Vestfold til Huseby gård hvor Hallvard Vebjørnsson levde 1100-tallet. Han var en godhjertet og gudfryktig mann som ofret sitt liv for å forsøke å berge en ung kvinne fra forfølgere. Han ble etter hvert til en helgen. Ved Huseby gård ligger st. Hallvards kilde som er et pilegrimsmål. Pilegrimsvandringene 14-16.mai 2015 markerer blant annet at st. Hallvard sto opp for menneskeverdet. Pilegrimer kan ofte bære noe med seg på vandring, feks kors, kamskjell eller steiner, som en påminnelse om hva Jesus Kristus sto opp for på sin vandring.

Etter at pilegrimsvandrerne møttes på Huseby gård, vandret de felles til avslutning på Gullaug kirke, hvor biskop Per Arne Dahl skulle holde foredrag og jeg skulle gjennomføre et kunstprosjekt. Kommunikasjonskonteksten for meg er altså Gullaug kirke, en enkel og bedhusaktig kirke fra 1905.

I slike kirker er det ofte enkle tegn og symboler. Det bare korset er ganske vanlig som "alterutsmykning"i slike rom. I Gullaug kirke er korset fjernet til fordel for et maleri hvor Jesus viser tvileren Thomas og noen andre disipler sårene han har etter korsfestelsen. At pilegrimer bærer kors på sin vandring, og at det ikke var noen kors i Gullaug kirke, ga meg ideer til å arbeide med et korsmotiv som sentralt i mitt kunstbidrag. Har du lyst til å lese mer og se flere bilder, finner du et akademisk essay i linken nedenfor.

Essay om kunstprosjekt i Gullaug kirke.

 

 

 


© 2010 Tollef Thorsnes. All Rights Reserved.
Hjem | Om Tollef ThorsnesUndervisning | UtstillingerUtsmykninger | Bøker & artikler | FilmerGalleri | Kontakt
Laget av Lundh Media