Thollef Thorsnes

 

Hjem Om Tollef Thorsnes Undervisning Utstillinger Utsmykninger Bøker & Artikler Filmer Galleri Kontakt
                 

Håpets vei ved Domkirken, Tønsberg 1150 år

 

Den usynlige byen – snitt, lag, leder og veiter:

(tekstutdrag fra tidsskriftet KULT nr. 3 2021, ved Ingunn Rasting Ulltveit-Moe)

Tønsberg jubileer med 1150 år og som en del av jubileumsåret gjennomføres en rekke kunstprosjekter som belyser håp gjennom sosiale samhandlinger i spennet mellom historie, pandemi, klimaendringer, migrasjon og verdighet. Som kulturby og handels- og sjøfartsby har Tønsberg rik historie, ressurser med et potensial for kunstprosjekter som har til formål å skape oppmerksomhet, nysgjerrighet og bevissthet rundt dette.

Deltagende kunstnere er prosjektleder Tollef Thorsnes (installasjonene Stræti, Arkeologiske stammesnitt og Håpets vei), Jerome Richter (plante, badstumester og naturens apotek), Horntvedt og Coleman & Hodges (Spore), Sidsel Bonde (Drag, twist, lift, braid), Line Sanne og Marit Silsand (Cultivating meaning), Jadwiga B. Podowska (The Skeleton Garden), Ina Rød Engelstad (Naturens apotek), Stina Graaf (Talismanverksted) og Tom Teigen (tegning og maleri).

Tollef Thorsnes har jobbet mye med klimaendringer, verdighet og mening. Han syns det er relevant å påkoble dette til lokalhistorie. – Jeg tenker prosjektet blant annet kan belyse at mangesysleri er en viktig innfallsvinkel til håpefulle veier videre, til gode liv for den enkelte og lite klimaavtrykk i fellesskapet, sier Tollef.

Folk har fulgt interessert med. Noen har gått på tømmer fra Middelalderens gater der Tollef Thorsnes har gjenskapt deler av det gamle gateløpet mellom Olavskirken og Lavranskirken. Andre har skrevet seg inn i historien ved å tegne av årringer på et stamtre i eik. Noen har smakt på lefser med innbakte urter dekket med delikat bifangst, lysing, pyntet med fargerike og spiselige planter, stort sett grøftekantmat laget av Susanne Moen Ouff. Jerome Richter har sådd og plantet urter fra ulike tidsepoker i kasser som er innlemmet i Thorsnes installasjoner. To ganger i uka har folk blitt med Richter for å vanne og stelle alle urtene som er. Og det spennende er at folk som har ønsket det, fritt har kunnet forsyne seg av grøden.

Thorsnes installasjoner Arkeologiske stammesnitt, del 1 og del 2, Stræti og Håpets vei spiller på den usynlige byens historie ved at det ligger tregater under dagens asfalt i Storgaten i Tønsberg. Gateløpet gikk fra dagens Olavskirken og klosteret, hvor dagens bibliotek ligger, videre gikk Stræti til torget og til Lavranskirken, hvor Tønsberg domkirke ligger i dag. Thorsnes har laget tre installasjoner som forandret seg gjennom jubileumsåret, knyttet til årstider og ulike hendelser. Thorsnes prosjekt var støttet av KORO, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Tønsberg kommune. I disse lenkene finnes mer om prosjektet:

 

 


© 2021 Tollef Thorsnes. All Rights Reserved.
Hjem | Om Tollef ThorsnesUndervisning | UtstillingerUtsmykninger | Bøker & artikler | FilmerGalleri | Kontakt
Laget av Lundh Media